İKLİMLENDİRME PROGRAMI

İklimlendirme-Soğutma Programının Tanımı:

 

İklimlendirme:Kapalı ortam havasını ısıtma,soğutma,temizleme,dolaştırma ve nem içeriğini daimi olarak kontrol etme işlemidir.

Veya;Kapalı ortamlarda,insan hayatının daha rahat sürdürülmesi  ve bazı endüstri dallarında zorunlu olarak ortam havasının sıcaklık,nem ve hava hareketinin istenen şartlara getirilmesi işleminde atmosferik çevre şartlarının sağlanmasını sağlayan suni ve teknolojik metotların hepsine birden iklimlendirme denir.

İklimlendirme kadar  lisanımızda çok kullanılan ve aynı manayı taşıyan deyimlerde vardır.

Klima (iklim)  almancadan, Air coditioning (Hava şartlandırma) ingilizceden lisanımıza girmiştir.

 

   Soğutma:Kapalı bir  ortam havasını  veya maddenin sıcaklığını  onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek(hava sıcaklığını düşürmek) ve kapalı ortam hava  sıcaklık değerini muhafaza etmek üzere zararlı olan ısının alınıp zararsız olduğu yere ısının transfer edilme işlemidir.

 

         İklimlendirme Soğutma Programının Eğitim İçeriği

         *Türk dili,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Yabancı dil eğitimi

         *Mesleği için gerekli Temel Matematik  işlemleri

         *İş güvenliği ve atölye işlemleri (Kaynak,lehim,talaşlı ve talaşsız işlemler)

         *İklimlendirme  ve soğutmanın temel kavramları

         *İklimlendirme ve soğutmanın temel ilkeleri

         *Teknik çizimler ve sistem yerleşim planları

         *Elektrik konuları ve Temel otomatik kontrol ilkeleri

         *Bilgisayar işletimi ve Bilgisayar destekli çizim

         *Isı ve ısı akışı,psikometri

         *Havalandırma ve hava kanalları işlemleri

         *Isıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi

         *Sistemlerin çalıştırılması,bakımı,onarımı ilkeleri ve uygulamaları

*Piyasaya adaptasyon ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi için staj uygulaması

İklimlendirme-Soğutma programı;

İklimlendirme-soğutma kavramları,ilkeleri,kuralları ve uygulamaları hakkında eğitim veren , meslek edindiren teknik bir programdır.

 

İklimlendirme Soğutma  Programının   Hedefi:

Öğrencilerimize,İklimlendirme-soğutma eğitimi sırasında mesleği ile ilgili bilgi,metot ve  beceri kazandırmak, meslek öğretmek, ,mezun durumunda   Tekniker unvanı  vererek,Ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında büyük katıları olacak şekilde donanımlı,teknik eleman  yetiştirmektir.

İklimlendirme Soğutma  Mezunlarına Kazandırılan Beceriler

         * Bilgisayar işletim becerileri

         *Matematik becerileri

         *İklimlendirme soğutma sistem işletim becerileri

         *Ölçme ve imalat becerileri(Atölye işlemleri;Kaynak,lehim,delme,birleştirme vs)

         *Arıza teşhis ve bakım onarım becerileri

         *Proje hazırlama ve işi planlama becerileri

*İdari ve denetim becerileri

İklimlendirme Soğutma  Teknikerinin    İş Hedefleri

         Mesleğimizle  ilgili;         

         *Klima Sistemleri,

         *Havalandırma Sistemleri,

         *Merkezi Kalorifer ve Kat Kalorifer Sistemleri,

         *Soğuk Depo Sistemleri,

         *Soğutma Cihazları (buzdolabı,klimalar,derin dondurucuları,su soğutucuları vb.),

         *Güneş Enerjisi Sistemleri,

         *Doğal Gaz Sistemleri,

         *Sıhhi Tesisat Sistemlerinin,

Projelendirilmesini,seçimini, montajını,sistemlerin devreye alınmasını,bakım ve onarımını yapmak,idare etmek,yönetmek,denetlemek ve işletmektir.

 

İklimlendirme Soğutma  Teknikerinin Görevi ve    Endüstrideki Rolü

Endüstrideki görevi itibariyle profesyonel mühendis veya yönetici / teknoloji uzmanları ile yakın çalışma içinde olan , iklimlendirme soğutma tesisatlarının; Projelendirilmesini,seçimini, montajını,sistemlerin devreye alınmasını,bakım ve onarımını yapan,idare eden,yöneten,karar veren, denetleyen ve uygulayan yüksek düzeydeki teknisyendir.

Teknikerlerin sanayide tanımlanan rolleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Usta,Teknisyen,Tekniker ve Mühendisler için Bilgi / Beceri birleşimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklimlendirme Soğutma Teknikerinin Temel Görevleri

         *Mesleği ile ilgili sistemleri kurar,işletir,bakımını yapar.

         *İyi çalışmayan sistemi tanır,arıza ve sebebini teşhis eder,tamir veya düzeltici işlem yapar.

         *Sistemlerdeki söz konusu zaman ve masrafları dikkate alarak düzenleme yapar.

         *Gerektiğinde bağımsız olarak çalışır,işleri planlar,idare eder ve denetler.

         *Sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalara yardım eder.

         *Envanter tutar ve yedek parça teminini düzenler.

         *Mevcut sistemlerin gerektiğinde tadilatını yapar.           

         *Doğru teçhizat bakımı ve koruyucu bakım uygular.

         *İş güvenliği ve sağlığı  konularında prensiplere uyar ve  uyarıcı tedbirleri alır.

         *Doğru  ve verimli çalışmayı temin etmek  için sistemlerde  testleri ve ayarları yapar.

        

Çalışma alanları ve İş bulma İmkanları

 

Konutlarda,işhanlarında,fabrikalarda,atölyelerde,okullarda,hastanelerde,otellerde,araçlarda,spor   salonlarında,maden  tesislerinde,market,mağaza ve dükkanlarda,büro ve hizmet binalarında, sinemalarda, laboratuarlarda,depolarda,müzelerde vb  bir çok yerlerde mesleğimizle  ilgili;

Proje hazırlama,teçhizatların ve  tesisatların  seçimi,montajını,devreye alınmasını,bakım ve onarımını yapmak,idare etmek,yönetmek,denetlemek ve işletmek gibi görevlerde bulunarak  iş  ve hizmet imkanları vardır.

 

İklimlendirme –Soğutma Programına Giriş Şartları:

Endüstri Meslek/Teknik/Anadolu Liseleri Tesviye, Makine, Kalıpçılık, Metal İşleri, Döküm, Otomotiv gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Makine Programına imtihansız geçiş için başvurabilirler. En son mezun olandan geriye doğru tercihler değerlendirilir ve gerekli şartları haiz olan ilgili programa yerleştirilirler.

Meslek liselerinin imtihansız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden, ya da normal liselerden mezun olanlar/olacaklar ise imtihansız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilirler. Bunun için öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına(ÖSS) girmeleri ve yeterli sayısal puanı almaları gerekir.

 

 Mesleki ve Teknik Eğitimde İlerleme;

          İklimlendirme-Soğutma Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:

·        Makine Mühendisliği

·        Tesisat Öğretmenliği

Öğrenciler mezun oldukları zaman mesleklerine tanınan her türlü haklara sahip olurlar, kamu/özel sektörde istihdam edilirler, isteyen kendi işini kurabilir.

 

 Öğretim  Dönemlerinde Harç,Burs ve Krediler :

 Öğrenciler her yarıyıl başlangıcında her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim harcını yatırmak ve sonra ders kayıtlarını yaptırmak mecburiyetindedirler. İkinci öğretim harcı normal öğretime göre daha fazladır. Bütün öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan kredi ve çeşitli kuruluşlarca (başbakanlık, belediyeler, vakıflar) sağlanan burs imkanlarından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler (özellikle ikinci öğretim) boş kalan zamanlarında endüstride yarım-gün çalışabilirler. Böylece kazanç sağlarken aynı zamanda iş tecrübelerini artırırlar.