TARIM ALETLERİ PROGRAMI

Tarım Alet ve Makinaları Programının Tanımı:

Tarım Makinaları Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim öğretim yılı sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, Tarım Makinaları endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.

Bu program bütün tarım alet ve makinelerini kullanabilen onlar işe hazırlayan tamir ve bakımını yapabilen ayrıca tarım alet ve makinelerinin imalatında görev alabilecek teknikerler yetiştirmek.

Tarım Alet ve Makinaları Programının Hedefleri:

            Tarım Alet ve Makinaları Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik bir programdır.

Öğrencilere Kazandırılan Bilgi ve Beceriler:

       1- Bir Tarım Alet ve Makinaları teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.

       2- Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.

·      3- Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.

·      4- İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

·      5- İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.

·      6- Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme.

İş Hedefleri:

            Bir Tarım Alet ve Makinaları üretim teknikeri kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tarım makinaları için tasarım ve bilgisayar destekli çizim, talaşlı/talaşsız endüstriyel üretimde, bakım-onarım, işlem planlama, CNC tezgahlarının operasyonu ve programlanması, malzeme test ve muayenesi, ölçme ve kalite kontrol konusunda faaliyet gösteren her türlü işletmelerde istihdam edilebilir.

 

Tarım Alet ve Makinaları Teknikerinin Endüstrideki Yeri:

        Tarım Alet ve Makinaları Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgâh ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir. Ayrıca genel ziraat konusunda bilgi sahibidir.

Dikey geçiş imkanları

Tarım Alet ve Makinaları önlisans programını tamamlayan örgenciler dikey geçiş imtihanı ile Ziraat fakültelerine geçebilmektedirler.