Volume 3, Number: 1-2004

   
    Hakan IŞIK    Okan ÖZGÖNENEL    Cemil Sungur    
   

GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİNİN BENZEŞİMİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ

   
   

Bugünlerde, Güç Elektroniği devrelerinin bilgisayar simülasyonu önemli rol oynamaktadır. Elektronik devrenin dinamik davranışlarını bilmek, kullanıcıya devrenin verimi performansı hakkında tahmin yapmasını olanaklı kılar ve simülasyon esnasında bu hatalar belirlenir. Bu makalede tek fazlı tam dalga doğrultucu devresi çeşitli bilgisayar yazılımları Matlab ve  Electronic WorkBench gibi kullanılarak simülasyon yapılmıştır. Simulasyondan sonra iki yazılımın doğruluk derecesine göre karşılaştırılması yapılmıştır.

 
     
     
   

SIMULATION OF THE POWER ELECTRONİCS CIRCUITS USING COMPUTER TECNIQUES

   
   

Nowadays, computer simulations of the power electronics circuits are playing an important role. The prediction of dynamic behaviour of an electronic circuit enables the user to estimate its efficiency and performance and to monitor possible faults during the simulation. In this paper, a single phase full wave rectifier circuit was simulated by using several computer softwares such as Matlab and  Electronic WorkBench. After the simulations, the performances of the two softwares were compared according to their accuracy.

 
     
     
   

   Dosya İndir